La responsabilisation du patient

24 juin 2022

Het teleconsult brengt een voor de hand liggende klinische beperking met zich mee: een fysiek onderzoek van de patiënt kan zaken aan het licht brengen die je tijdens een consult vanop afstand moeilijk of niet kan opmerken.

Un médecin accueille son patient par vidéoconsultationUn médecin accueille son patient par vidéoconsultation

Het teleconsult brengt een voor de hand liggende klinische beperking met zich mee: een fysiek onderzoek van de patiënt kan zaken aan het licht brengen die je tijdens een consult vanop afstand moeilijk of niet kan opmerken. Dat maakt het teleconsult in bepaalde situaties minder geschikt.

Een consultatie vanop afstand vraagt ook bepaalde “digitaal-sociale en communicatieve skills” van een huisarts. Hoe toon je bijvoorbeeld empathie? Onwennigheid met digitale consultaties kan het tonen van empathie bemoeilijken. Maar oefening baart kunst.

Gevoel van controle

Wie de “techniek” onder de knie heeft, zal al snel de opportuniteiten van teleconsultaties ontdekken. Er is niet alleen het praktische gemak voor jou en je patiënten, digitale consultaties kunnen ook de arts-patiëntrelatie ondersteunen en verrijken.

Zo biedt een digitaal onderhoud je de kans om patiënten nóg beter te informeren. Problemen met hun gezondheid maken veel mensen onzeker en bezorgen hen stress. Correcte en heldere informatie kan houvast bieden – wie begrijpt wat er aan de hand is, voelt zich doorgaans meer in controle (patient empowermentNieuw venster). Maar de combinatie van stress en een gebrek aan vertrouwdheid met het medisch jargon maken het moeilijk voor patiënten om alle uitleg die je geeft ineens te vatten.

Articles Liés

Une femme utilise l'app Doktr sur son smartphoneCapture d'écran de l'application Doktr

Consultez un médecin généraliste ou un psychologue via votre smartphone

  • Sans rendez-vous
  • Où que vous soyez
  • Ordonnances et certificats médicaux en ligne
Disponible sur Google PlayTéléchager dans l'App Store
QR-code Doktr-app
Scannez et téléchargez Doktr