Cohezio en DOKTR bundelen hun krachten en lanceren de eerste medische onderzoeken voor werknemers via videoconsultatie

5 oktober 2022

In mei 2021 werd met DOKTR een gebruiksvriendelijke en veilige applicatie gelanceerd om binnen de algemene geneeskunde consultaties via een videogesprek te laten verlopen. Iets meer dan een jaar later werkt DOKTR samen met Cohezio, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW), om binnen het kader van arbeidsgeneeskunde de eerste onderzoeken via videoconsultatie te lanceren. In oktober gaat een proefproject van start met 180 werknemers. Eind 2022 is een evaluatie gepland, met het oog op een verdere uitbreiding van dit type raadpleging, dat duidelijke voordelen biedt voor werkgevers, werknemers en arbeidsartsen.

Cohezio & DoktrCohezio & Doktr

Vanaf oktober zullen 180 medewerkers van de klantendienst van Proximus (aangesloten bij Cohezio) zich niet meer moeten verplaatsen voor hun medisch onderzoek bij een arbeidsarts van Cohezio. Binnen het kader van een proefproject zullen zij als eersten een medisch onderzoek via videoconsultatie kunnen testen. Ze zullen daarvoor gebruikmaken van DOKTR, een beveiligde applicatie die specifiek ontwikkeld werd voor het uitvoeren van videoconsultaties.Dit pilootproject kreeg de goedkeuring en steun van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de toezichthoudende overheidsinstantie voor de EDPBW’s.

Concreet

De werknemers zullen vooraf geïnformeerd en bewustgemaakt worden over dit project. Enkele dagen voor de consultatie zullen zij worden uitgenodigd om de applicatie DOKTR te downloaden op hun smartphone en zich te identificeren via ITSME. Zij ontvangen ook via e-mail een uitnodiging voor hun medisch onderzoek, waarin wordt vermeld dat de consultatie via een videogesprek zal plaatsvinden. Als zij echter liever een fysieke afspraak willen, kan dat en hoeven ze dit enkel maar te vragen. Er is dus geen enkele verplichting om het onderzoek via videoconsultatie te laten verlopen. Op de dag en het tijdstip van het medisch onderzoek ontvangt de werknemer via de applicatie een bericht en een oproep van de arbeidsarts. Het consult tussen de arts en de werknemer verloopt via een beveiligde videoverbinding in de app om de gegevensbeveiliging en de privacy maximaal te garanderen.

De voordelen

De meeste medische onderzoeken zijn wettelijk verplicht voor werknemers die aan specifieke risico’s zijn blootgesteld. Dankzij videoconsultaties kunnen zij zeker tijd en reiskosten besparen. Daarnaast zouden werknemers, in de toekomst, ook gemakkelijker en sneller contact opnemen met de bedrijfsarts indien nodig (in het kader van spontane consultaties, op verzoek van de werknemer). Het enige waar de werkgever voor moet zorgen is dat er een ruimte beschikbaar is om de vertrouwelijkheid van het overleg te garanderen.

Voor Cohezio, en de EDPBW’s in het algemeen, zal de geleidelijke overgang naar volledig beveiligde videoconsultaties voor bepaalde soorten onderzoeken de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van arbeidsartsen vergroten. Er is immers een groot tekort aan arbeidsartsen. Het aantal verplaatsingen tussen bedrijven of consultatiecentra kan worden teruggedrongen, de tijd tussen twee consultaties wordt ingekort en er is minder risico op vertragingen of afwezigheid bij een consultatie. Bovendien zullen lege consultatieblokken gemakkelijker kunnen worden opgevuld wanneer een werknemer niet beschikbaar/afwezig is en zal de wachttijd voor bepaalde onderzoeken korter worden.

Slechts een deel van alle arbeidsgeneeskundige onderzoeken zullen op termijn via teleconsultatie kunnen worden uitgevoerd. Het gaat vanzelfsprekend om onderzoeken waarbij het verplegend of medisch personeel geen technische handelingen (zoals een oogtest, spirometrie, vaccinatie of elektrocardiogram) moet uitvoeren. Onder de onderzoeken die wel in aanmerking komen vallen sommige periodieke onderzoeken, onderzoeken voorafgaand aan een werkhervatting, onderzoeken in het kader van moederschapsbescherming of borstvoeding, en sommige spontane onderzoeken.Het proefproject zal eind 2022 door alle partijen worden geëvalueerd. Als blijkt dat het een succes was en de autoriteiten groen licht geven, zal het geleidelijk worden uitgebreid naar andere organisaties die klant zijn van Cohezio

"Dit is niet alleen een essentieel project voor Cohezio, maar ook voor de hele arbeidsgeneeskunde. Als het project een succes blijkt, zal dat binnen de EDPBW de werkwijze op medisch vlak grondig veranderen. De technologie zal ons helpen om één van de grootste uitdagingen van onze sector aan te pakken, namelijk het tekort aan medisch personeel. Dat biedt zowel voor de Belgische werknemers als de werkgevers een groot voordeel. Wij zijn dan ook heel blij en trots dat DOKTR Cohezio als eerste partner in onze sector heeft gekozen."

Dr. Eddie De Block, Medisch directeur van Cohezio

"Met DOKTR  willen we zeer kwaliteitsvolle videoconsultaties tussen eindgebruikers en zorgverleners mogelijk maken. We zijn dan ook zeer blij om met Cohezio samen te werken door nu videoconsultaties in het kader van preventie en arbeidsgeneeskunde aan te sturen en zo bij te dragen tot meer digitale dienstverlening voor werknemers, werkgevers en arbeidsartsen."  

Jan Van Wijnendaele, managing director bij Doktr

"Als bedrijf richten we ons voortdurend op de gezondheid van onze werknemers, vooral door nieuwe digitale mogelijkheden. Door naast traditionele consultaties nu ook videoconsultaties te organiseren, vergroten we zowel de toegankelijkheid voor werknemers als de efficiëntie voor arbeidsartsen. Een win-winsituatie voor de externe dienst, de werkgever en de werknemer.” 

Marc Moris, Corp.  Prevention & Protection Dept Lead bij Proximus

 Over Doktr

Doktr is een innovatieve, digitale dienstverlener in de gezondheidszorg en maakt videoconsultaties tussen gebruikers en zorgverleners mogelijk op een toegankelijke, veilige en gebruiksvriendelijke manier. Het videoconsultatieplatform werd eind mei ’21 door Proximus gelanceerd en onderscheidt zich door extreem gebruiksgemak voor zowel de arts als de patiënt. Sinds maart ‘22 zetten CM en Solidaris mee hun schouders onder Doktr, om bij te dragen tot de uitbouw van een toekomstgericht hybride zorgmodel. Doktr heeft als ambitie om de toegankelijkheid tot gezondheidszorg te verbeteren door in te zetten op technologie en preventie. Inmiddels telt de app meer dan 209.000 downloads en 55.000 geregistreerde gebruikers. De gebruiksvriendelijkheid van de app wordt weerspiegeld in de positieve app store ratings en een tevredenheidsscore van 95%. 

Wie is Cohezio?

Cohezio is een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW) die waakt over het welzijn van meer dan 505.000 werknemers in ongeveer 23.000 ondernemingen, verspreid over heel België. Organisaties zoals bpost, Proximus, de Fédération Wallonie-Bruxelles, de Scholengroepen, grote steden en gemeenten, talrijke OCMW's, zeer veel politie- en hulpverleningszones, de MIVB, de VDAB, Vinçotte, Keolis, enz. zijn aangesloten bij deze op twee na grootste EDPBW van het land. Met bijna 600 medewerkers (preventieadviseurs-arbeidsartsen, preventieadviseurs-psychosociale aspecten, ingenieurs, bedrijfsbezoekers, verpleegkundigen, administratief personeel, enz.) waakt Cohezio dag in dag uit over de gezondheid van de werknemers bij zijn aangesloten organisaties. Cohezio begeleidt hen tevens bij de preventie van alle risico's, zowel risico's van psychosociale aard als risico's op het vlak van ergonomie of veiligheid op de werkplek.

In een periode waarin we nooit eerder zo sterk de nadruk legden op het belang van preventie, profileert Cohezio zich als een van de toonaangevende partners voor de Belgische ondernemingen.

Meer informatie is te vinden op www.cohezio.be.

 Contactpersonen pers

Voor Cohezio: Fabienne Defrance 0499/588.300 l  fabienne.defrance@cohezio.be

Voor DOKTR: Jan Van Wijnendaele  l jan.van.wijnendaele@doktr.be

Voor Proximus: Fabrice Gansbeke  l Fabrice.gansbeke@Proximus.com  

Vrouw gebruikt Doktr-app op smartphoneScreenshot van de Doktr-app

Raadpleeg snel een erkende huisarts via je smartphone

  • Zonder afspraak
  • Waar je ook bent
  • Digitale voorschriften en ziektebriefjes
Ontdek het op Google PlayDownload in de App Store
QR-code Doktr-app
Scan en download Doktr