Vervangarts via videoconsultatie: inspiratiestuk

5 februari 2024

In onze snel evoluerende wereld speelt technologie een steeds belangrijkere rol om de gezondheidszorg toegankelijker te maken voor patiënten.

In dit artikel verkennen we het potentieel van videoconsultaties als aanvulling op de traditionele huisartsenzorg. Als inspiratie nemen we een vervangartsproject met Doktr en een ervaren huisarts onder de loep.

Vervangarts via videoconsultatieVervangarts via videoconsultatie

De uitdaging van de continuïteit van zorg  

Het huidige zorgklimaat plaatst huisartsen voor aanzienlijke uitdagingen, zoals de voortdurende druk om hoogwaardige en continue zorg te bieden. In dit veeleisende landschap kan de onderbreking van de dagelijkse medische praktijk door vakantie, ziekte, zwangerschap, enz. een lastige evenwichtsoefening worden. De afwezigheid van een vaste huisarts plaatst de patiënten niet alleen in een kwetsbare positie, maar legt ook extra druk op collega's en het bredere zorgteam. Het vinden van manieren om deze uitdagingen het hoofd te bieden, bijvoorbeeld door middel van moderne technologieën, wordt van vitaal belang.

Videovervangarts: de toekomst?

Tele- of videoconsultaties zijn tijdens de pandemie van 2020 een meerwaarde gebleken. Ook na de pandemie blijven ze hun nut bewijzen. Ze worden bijvoorbeeld ingezet bij toepassingen, zoals medische triage, follow-up, enz. Andere toepassingen bevinden zich nog in een exploratieve fase.

Een vervangarts raadplegen via videoconsultatie is één van deze toepassingen. Patiënten krijgen zo snel en efficiënt medisch advies, ook bij afwezigheid van hun vaste huisarts. Bovendien kunnen zorgverleners op deze manier hun zorgbereik vergroten en patiënten ondersteunen op afstand. Vaste huisartsen kunnen in hun eigen netwerk op zoek naar (video-)ondersteuning of gebruikmaken van andere platformen die beschikbare huisartsen aanbieden. Dit waarborgt de continuïteit van de patiëntenzorg en biedt ondersteuning bij afwezigheden.

Verkennend project bij Doktr

Doktr onderzoekt actief de haalbaarheid en kwaliteit van videoconsultaties met een tijdelijke vervangarts. In samenwerking met een vaste huisarts die Doktr gebruikt in zijn eigen praktijk, werd een proefproject opgezet om het netwerk van beschikbare huisartsen van Doktr als tijdelijke vervangarts te positioneren. Zo kunnen patiënten vlot in contact komen met beschikbare en gekwalificeerde huisartsen die de triage op zich nemen en patiënten naar de meest geschikte zorgverleners leiden.

Het waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van patiëntenzorg staat centraal en biedt een welkome ondersteuning tijdens afwezigheden. Dr. Van Eygen en een praktijk in Mortsel gingen al aan de slag met het netwerk van beschikbare huisartsen dat Doktr aanbiedt.

Het is altijd schrikken en beven als er iemand wegvalt. Ik maak echter deel uit van een netwerkpraktijk waarin we voor elkaar inspringen bij afwezigheid. Gezien de drukte wil ik geen extra last vormen voor mijn collega’s. Ik  heb gemerkt dat videoconsultaties een waardevolle aanvulling kunnen zijn op onze praktijk. Tijdens mijn afwezigheid was het relatief kalm. Ik merk dat het gebruik van videoraadplegingen nog ingeburgerd moet raken bij patiënten.
Dr. Van Eygen
ijdens periodes van grote drukte of als gedeeltelijke oplossing voor onze patiëntenstop verwijzen we onze patiënten door naar het platform dat beschikbare huisartsen biedt. Op die manier staat de praktijk minder onder druk en wordt de patiënt alsnog geholpen.
Arts uit een praktijk in Mortsel

De verkennende fase van het project met Doktr staat nog in zijn kinderschoenen. De voor- en nadelen moeten worden geëvalueerd tijdens het project om de juiste conclusies te kunnen trekken en de impact op de eerstelijnszorg te kunnen zien. De voordelen zijn onder meer de efficiëntie door digitalisering, de continuïteit van de zorg met directe verbindingen tussen patiënten en vervangende huisartsen, een beter evenwicht tussen werk en privéleven en medische ondersteuning tijdens de afwezigheid van de vaste huisarts. Anderzijds kunnen beperkte fysieke interactie, technologische beperkingen, privacy- en beveiligingszorgen en het ontbreken van een terugbetalingskader uitdagingen vormen bij de implementatie van videoconsultaties met vervangartsen.

Optimalisatie van telezorg: terugbetalingsbeleid en lokale afstemming

Om het potentieel van videoconsultaties met vervangartsen te onderzoeken, dient het wettelijk, deontologisch en terugbetalingskader onderzocht en bijgestuurd te worden. Het inzetten van televervangartsen en de afspraken hierrond moeten worden ondersteund door de lokale huisartsenkring. Het is van belang om ook lokale instanties, zoals het gemeentebestuur en eerstelijnszones, hierbij te betrekken. Zij kunnen niet alleen ondersteuning bieden, maar ook zelf het voortouw nemen en hierover communiceren met inwoners. Daarnaast is de herziening van het terugbetalingsbeleid een belangrijke vereiste om (tele)vervangartsen op een toegankelijke en betaalbare manier in te zetten voor de patiënten.

Het project ‘Videoconsultatie als vervangarts’ bevindt zich in een verkennende fase en biedt nog ruimte voor verdere ontwikkeling. Het is echter een uitstekend voorbeeld van hoe technologieoplossingen de traditionele eerstelijnszorg kunnen aanvullen. Naarmate het project evolueert, kan het de weg effenen voor een efficiënter en evenwichtiger gezondheidszorgsysteem.

Zin om hieraan bij te dragen? Neem contact met ons op via info@doktr.be.

Dit artikel werd opgesteld samen met onze partner Domus Medica. Wilt u aan de slag met het videoconsultatieplatform van Doktr? Via deze link kunt u zich registreren en vindt u meer informatie. Als lid van Domus Medica geniet u de eerste zes maanden een exclusieve korting indien u zich voor 31 maart aanmeldt.

Gerelateerde artikels

Vrouw gebruikt Doktr-app op smartphoneScreenshot van de Doktr-app

Raadpleeg snel een erkende huisarts via je smartphone

  • Zonder afspraak
  • Waar je ook bent
  • Digitale voorschriften en ziektebriefjes
Ontdek het op Google PlayDownload in de App Store
QR-code Doktr-app
Scan en download Doktr