Ziektebriefjes in België: Alles wat je moet weten in 2024

30 januari 2024

Te ziek om te werken? Werknemers in België hebben het recht om zich ziek te melden, maar er zijn specifieke regels en wetten die deze praktijk reguleren. In deze blogpost zullen we dieper ingaan op ziektebriefjes, met de focus op de huidige Belgische wetgeving in 2024.

Dokter schrijft ziektebriefjeDokter schrijft ziektebriefje

Wat is een ziektebriefje?

Een ziektebriefje of doktersbriefje is een medisch attest dat bevestigt dat je als werknemer niet in staat bent om te werken vanwege ziekte. Het wordt afgegeven door een erkende huisarts na een medisch onderzoek. Als je met een huisarts op de Doktr-app spreekt, ontvang je dit ziektebriefje digitaal in de app onmiddellijk na de consultatie.

In België is het belangrijk om te weten dat een werknemer verplicht is om zo snel mogelijk zijn werkgever op de hoogte te stellen van zijn ziekte en de verwachte duur van de afwezigheid. Anders heb je geen recht op gewaarborgd loon.

Soms geen ziektebriefje voor 1 dag

Een opmerkelijke verandering in de wetgeving betreft de afwezigheid van werknemers voor slechts 1 dag, en dat tot driemaal per jaar. Voorheen vereiste zelfs de kortste ziekteperiode een officieel ziektebriefje.

Nu hebben werknemers de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, 1 dag ziekte te melden zonder het traditionele doktersbriefje. Dat is een welkome verlichting voor werknemers die een kortdurende ziekte doormaken. Ondernemingen met minder dan 50 werknemers kunnen van deze regel afwijken.

Hoewel je tot driemaal per jaar niet meer altijd een ziektebriefje voor 1 dag moet aanleveren, blijven werknemers wel verplicht om hun werkgever onmiddellijk op de hoogte te stellen van hun afwezigheid. Een tijdige melding is van essentieel belang, zelfs zonder het traditionele doktersattest.

Ziektebriefjes voor langdurige afwezigheid

Voor langere afwezigheid blijven traditionele doktersbriefjes van kracht. Werknemers die meer dan één dag afwezig zijn, moeten nog steeds een medisch attest voorleggen aan hun werkgever. Dat zorgt voor een formele bevestiging van de aard en duur van de ziekte.

Word je ziek tijdens je vakantie?

Ook nieuw: vanaf 2024 heb je als werknemer in België het recht om ziektebriefjes in te dienen als je tijdens je verlof ziek wordt. In dat geval kun je die vakantiedagen later in het jaar opnemen mits je dit uitdrukkelijk vraagt aan je werkgever en je een doktersattest voorlegt. Daarnaast krijg je ook een gewaarborgd loon.

Word je ziek in het buitenland? Er zijn een aantal vereisten waaraan dit doktersbriefje moet voldoen. De Doktr-app is een uitstekende oplossing voor zowel bedrijven als hun werknemers om een doktersattest te verkrijgen van een erkende Belgische huisarts, waar je ook bent. Dit attest voldoet aan alle inhoudsvereisten.

Lees hier meer over de nieuwe wetgeving rond ziekte tijdens vakantie.

Handhaving en sancties

De wetgeving vereist nog steeds een strenge handhaving en voorziet in sancties met betrekking tot misbruik van afwezigheid, vooral bij vervalsing of onnodig gebruik. Het is van belang dat werknemers zich bewust zijn van de mogelijke consequenties.

Wat kan Doktr voor je betekenen?

Met de Doktr-app spreek je snel met een erkende huisarts via video, waar en wanneer het jou uitkomt.

Besluit de huisarts dat je te ziek bent om te werken? Na de medische evaluatie via video ontvang je dan meteen een digitaal ziektebriefje in de app. Medicatie nodig voor de behandeling? Dan ontvang je ook een voorschrift in de app en op je eID.

Soms is een fysiek onderzoek nodig om een beoordeling te kunnen maken. Je beantwoordt daarom eerst een aantal korte vragen in de app. Daarna krijg je snel bevestiging van de beschikbare huisarts of een videoconsultatie mogelijk is.

Hoe werkt de Doktr-app?

Gerelateerde artikels

Vrouw gebruikt Doktr-app op smartphoneScreenshot van de Doktr-app

Raadpleeg snel een erkende huisarts via je smartphone

  • Zonder afspraak
  • Waar je ook bent
  • Digitale voorschriften en ziektebriefjes
Ontdek het op Google PlayDownload in de App Store
QR-code Doktr-app
Scan en download Doktr