De nieuwe terugbetalingsregeling voor videoconsultaties

31 juli 2022

De Belgische overheid heeft recent een permanente nomenclatuurcode voor raadplegingen op afstand door artsen goedgekeurd. Hierdoor krijgen huisartsen en artsen-specialisten een honorarium voor digitale consultaties. De regeling treedt in werking vanaf 1 augustus 2022 (en vervangt de covid-regeling met tijdelijke nomenclatuur die tot nu van toepassing was).

Online betalenOnline betalen

Hoe ziet de nieuwe regeling er uit vanaf 1/08/2022 en wat betekent dat concreet?

1)     Teleconsultaties (via video en telefoon) krijgen een permanente nomenclatuurcode voor artsen, waarbij artsen een hogere vergoeding krijgen voor videoconsultaties (gezien deze een hogere kwaliteitswaarde hebben van telefonische consultaties). Je gebruikt dus één van deze codes wanneer je via Doktr een consult met een patiënt hebt en bepaalt zelf welke code op jou van toepassing is.

Nomenclatuurcode voor artsen

2)     De patiënt betaalt vanaf 1/08/22 remgeld in de consultatie met de huisarts of arts-specialist. Dit is net zoals voor fysieke raadplegingen verplicht met derdebetalersregeling: de patiënt moet enkel het eigen aandeel zoals hierboven in de tabel aangegeven rechtstreeks betalen aan de zorgverstrekker.

In het Doktr-platform gebeurt dit rechtstreeks op rekening van de arts via de betaalknop in de app. Je hoeft als arts hiervoor dus geen extra faciliteiten te voorzien.

3)     Er zijn geen kwantitatieve beperkingen op het aantal teleconsultaties die een patiënt kan hebben met zijn arts om terugbetaald te worden. Wel zijn er een aantal voorwaarden aan de terugbetaling gekoppeld.

Volgende raadplegingen in de Doktr-app komen in aanmerking voor terugbetaling:

-        Raadplegingen bij een arts waarmee de patiënt al een behandelrelatie heeft:

  • Ofwel bij de arts die het Globaal Medisch Dossier (GMD) van de patiënt beheert (of een andere arts van deze praktijk)
  • Ofwel indien er in het lopend kalenderjaar of in ten minste 1 van de 2 kalenderjaren voorafgaand een fysieke raadpleging heeft plaatsgevonden

-        Raadplegingen in het kader van een georganiseerde huisartsenwachtdienst: je kan Doktr dus gebruiken als platform voor consultaties op afstand met jouw patiënten, zowel tijdens de normale praktijkuren als tijdens de georganiseerde wachtdiensten.

Zoek je nog jouw weg in deze nieuwe terugbetalingsregels? Wil je inzetten op deze nieuwe mogelijkheid maar heb je nog vragen?

Wij komen graag naar jou toe om jou te tonen hoe het werkt en om jouw vragen uit te klaren!         

Vrouw gebruikt Doktr-app op smartphoneScreenshot van de Doktr-app

Raadpleeg snel een erkende huisarts via je smartphone

  • Zonder afspraak
  • Waar je ook bent
  • Digitale voorschriften en ziektebriefjes
Ontdek het op Google PlayDownload in de App Store
QR-code Doktr-app
Scan en download Doktr