Navigatie overslaan
Taal wijzigen
Download de app

Oproep: vacature doctorandus Baekeland mandaat Doktr & UGent

11 juli 2022

Doktr en het expertisecentrum Quality & Safety Ghent van de vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg van de Universiteit Gent zijn op zoek naar een kandidaat voor de aanvraag van een Baekeland-mandaat. Het betreft een onderzoeksmandaat voor 4 jaar VTE of ½ VTE met een doctoraat als finaliteit.

Situering

Teleconsultaties zijn in België nieuw sinds de COVID-19 pandemie. Wereldwijd zullen de komen de jaren teleconsultaties blijvend toegepast worden en ook in België gaat vanaf 1 augustus een nieuwe terugbetaling in voege. In juni 2021 startte de teleconsultatie-app Doktr, die patiënten en huisartsen met elkaar in contact brengt. Ondertussen hebben reeds 182k Belgen de app gedownload. 

Een consortium bestaande uit het expertisecentrum Quality & Safety Ghent aan de Universiteit Gent en Doktr wil onderzoek voeren naar de toepassing van videoconsultaties binnen de Belgische huisartsgeneeskunde. Het consortium wil hiertoe een grootschalig kwantitatief onderzoek opzetten naar de impact van teleconsultaties via Doktr op de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg voor patiënten, en op de organisatie van zorg binnen de huisartspraktijken in België.

Om dit mogelijk te maken plant het consortium de indiening van een aanvraag voor een Baekeland-mandaat bij VLAIO. Baekeland-mandaten hebben tot doel om onderzoekers de kans te bieden een doctoraat uit te voeren in nauwe samenwerking met een onderneming.

Baekeland-mandaten beogen de ondersteuning van onderzoek dat in geval van succes een duidelijke economische finaliteit heeft en een meerwaarde biedt voor de betrokken onderneming, in deze Doktr.

Het consortium is het op zoek naar een kandidaat-mandataris voor een Baekeland aanvraag in het najaar van 2022.


Opdracht van de kandidaat-doctorandus:

·       Je hebt eigenaarschap (mandataris) van het onderzoeksmandaat bij VLAIO, het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse Overheid

·       Je werkt het onderzoeksvoorstel verder uit, in samenwerking met het consortium

·       Je voert het onderzoek uit en schrijft binnen een termijn van vier jaar een proefschrift aan de hand van gepubliceerde artikelen in wetenschappelijke tijdschriften.

·       Je voert het onderzoeksproject uit in samenwerking met Doktr en UGent. Je bent hiervoor ingeschreven op de rol voor een doctoraat bij UGent. Je verdeelt je tijd tussen UGent en Doktr, zoals ook wordt weergegeven in de samenwerkingsovereenkomst tussen de beide organisaties.

·       Je werkt samen met alle betrokken actoren (huisartsen, patiënten, artsenorganisaties, ziekenfondsen, …) voor de uitvoering van het onderzoek en met de partners die het onderzoeksmandaat ondersteunen

·       Je rapporteert de resultaten op onder meer interne en externe studiedagen en congressen, en publiceert papers in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

·        Je hoofdactiviteiten zijn wetenschappelijk onderzoek maar je draagt ook in beperkte mate bij aan de algemene werking van de Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg (beperkte betrokkenheid bij onderwijs, thesissen begeleiden, toezicht examens, algemene wetenschappelijke dienstverlening, …) en de algemene werking van het Doktr team.

 

Profiel van de kandidaat:

·       Je behaalde een Master na Master in de huisartsgeneeskunde met uitstekend resultaat of  je bent erkend huisarts. HAIO’s worden ook aangemoedigd om te solliciteren. Met hen kan worden besproken hoe dit mandaat kan worden gecombineerd met de huisartsenopleiding .

·       Je hebt basiskennis van en interesse voor digitale toepassingen en in statistiek en methodologie, en je bent bereid je kennis hierover verder te ontwikkelen.

·       Je ben gebeten door onderzoek en wil op systematische en wetenschappelijke wijze een onderwerp beheersen

·       Je bent een doorzetter en neemt initiatief

·       Je spreekt Nederlands en kan je vlot uitdrukken in het Frans en Engels

·       Je werkt graag binnen een team, maar kan toch eindverantwoordelijkheid dragen over een project

·       Je hebt enkele jaren praktijkervaring in de gezondheidszorg en/of combineert het onderzoeksmandaat met praktijkwerking

·       Je bent bereid deels in Gent (binnen de vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg) en deels in Brussel (Doktr) te werken (gemengd on campus/telewerk)

       

Wij bieden je:

·       De mogelijkheid om mee aan de wieg te staan van het eerste exhaustieve real-life onderzoek naar digitale consultaties in België

·        De mogelijkheid een doctoraatstitel te behalen binnen de duur van het mandaat.
Een mandaat duurt in principe vier jaar (2 jaar en na positieve evaluatie een tweede termijn van 4 jaar). Een Baekeland-mandaat voor een deeltijdse bezetting is mogelijk met een minimum van een halftijdse bezetting, zolang het vooruitzicht op een doctoraat mogelijk blijft. Bij deeltijdse bezetting kan de projectduur verlengd worden zodat de totale steun van Baekeland overeenkomt met 4 voltijdse mensjaren. Dit biedt de mogelijkheid om het mandaat aan te vullen met een bijkomende deeltijdse tewerkstelling vb. als huisarts.

·       Een tewerkstelling met Doktr als werkgever. De werkzaamheden vinden echter plaats zowel aan UGent als bij Doktr. Je kan op een flexibele manier werken in beide organisaties, en met ondersteuning door fijne en gedreven collega’s met brede expertise

·       Het uitbouwen van een extreem breed netwerk van contacten met onder meer artsen, patiënten, bedrijven, overheid, … rond je onderzoekstopic

·       Publicatie- en conferentiemogelijkheden met je onderzoekswerk

·       De kans jezelf verder te ontplooien in een wereld die de komende jaren alleen maar verder zal groeien en waar je verschillende vervolgpaden kan kiezen voor je loopbaan

·       Je verloning wordt berekend volgens de arbeidsvoorwaarden voor wetenschappelijk personeel aan de UGent. Meer informatie over de salarisschalen van de UGent vind je op https://www.ugent.be/nl/vacatures/salarisschalen.

·       De mogelijkheid om eventuele anciënniteit mee in rekening te brengen bij je loonbarema

·       Daarnaast geniet je als doctorandus van de personeelsvoordelen aan de UGent (zie http://www.ugent.be/nl/vacatures/personeelsvoordelen.htm voor een volledig overzicht).

 

Interesse? Contacteer Prof Dr Pascal Coorevits, Universiteit Gent: pascal.coorevits@Ugent.be

Of bezorg meteen je kandidatuur en CV: mail naar pascal.coorevits@Ugent.be en  jan.van.wijnendaele@doktr.be met vermelding ‘Baekeland mandaat’.

De kandidatuurperiode loopt tot 15 augustus 2022.

Een selectie van de kandidaten zal uitgenodigd worden voor een persoonlijk gesprek bij UGent op vrijdag 19 augustus. 

Screenshot van de Doktr app

Consulteer je eigen huisarts of een erkende Belgische arts via je smartphone

 • Je eigen huisarts of een erkende Belgische arts
 • Zonder afspraak
 • Waar je ook bent

Ontdek het op Google PlayDownload in de App Store
QR code
Scan en download Doktr
Doktr logo

Imagined by Proximus

 • Home
 • Voor patiënten
 • Voor artsen
 • Advies
 • FAQ
 • Over ons
 • Blog
 • Privacy Policy
 • Algemene voorwaarden
 • Cookies

Nieuwsbrief

Schrijf je in

Contact

Contacteer ons

Volg ons

Alle rechten voorbehouden. © 2023 Doktr

v1210